LINIE DO PELLETU

Linie do pelletu Mikrom Twin 1000, Evol 500, Easy, Easy +

Dzięki rozwiązaniom, jakie stosujemy w naszych maszynach, nasze linie są elastyczne pod wzgl.dem surowcowym jak i wydajno.ciowym oraz tanie w eksploatacji.

W związku z tym, że jesteśmy producentem tych linii i mamy do dyspozycji maszynę do testów, zawsze proponujemy naszym Klientom próby surowcowe, jak i wydajnościowe.

Nasze linie są modu.owe, dzięki czemu Klient mo.e dostosowywa. wydajno.. do rozwoju swojej fi rmy, zapotrzebowania rynku albo dostępności surowca. Po drugie moduły działają jako osobne linie, dzięki czemu jest pewno.. zachowania ci.g.o.ci produkcji, ponieważ w razie zatrzymania jednej maszyny, pozostałe pracują. Po trzecie, moduły są zoptymalizowane, dzięki czemu zajmuj. mniej miejsca i pobieraj. znacznie mniej pr.du w porównaniu z tradycyjnymi granulatorami.

Wydajność 1 modułu – około 500 kg/h, a w wersji Twin 1000 kg/h

 

Kompletna automatyczna linia Evol 500/ Twin 1000. (na schemacie widoczna jest maszyna Evol 500)

 

 

Evol 500/ Twin 1000. Możliwe podwajanie wydajności.

 

Główne cechy maszyny:
GWARANCJA BEZPIECZENSTWA
Peletowanie bez uzycia pary wodnej – brak
niebezpiecznych urządzeń
Niższa temperatura peletowania – niskie ryzyko
zapłonu pyłów
Zainstalowane specjalne magnesy – separacja
metali
System „AUTO PILOT” – automatyczne
zatrzymanie produkcji w razie awarii
GWARANCJA ZYSKÓW
Innowacyjny silnik o podwyższonej sprawności – niskie zużycie prądu
Hydrauliczny docisk wałka – mniejsze zużycie części eksploatacyjnych
Matryca o grubości 45mm ze specjalnego stopu – przedłużona żywotność
pracy
GWARANCJA CIAG.OSCI PRODUKCJI
Maszyna o podwyższonej trwałości – praca ciągła
Niezawodny napęd z przekładnia prosta – brak przeciążeń, wysoka
trwałość
Skuteczny serwis – serwis techniczny i technologiczny producenta
Dostępność części zamiennych – części „na półce”